Bór Kamień-Ludwik-KWK Sosnowiec

Kopalnia KWK Sosnowiec swoją działalność zakończyła w 1997 roku. Wraz z jej zamknięciem zlikwidowana została linia kolejowa Jęzor Centralny-Ostatek. Linia zbudowana została około 1927-28 a odgałęzienie Staszic - szyb Staszic około roku 1939. Linia została zelektryfikowana około 1960 roku. Obecnie istnieje jedynie odcinek Jęzor Centralny-Bór Kamień-Huta Cedler, a dwa lata temu istniały jeszcze tory które prowadziły do KWK Sosnowiec.

Do posterunku Staszic linia miała następujący kilometraż:

0,000 Jęzor Centralny JCA
0,483 Jęzor Centralny JCB
1,200 Most po
1,700 Bór po
2,061 Bór Kamień podg
2,900 Bobrek po
3,036 Bobrek podg
3,700 Dańdówka po
4,260 Staszic podg

Zaraz za przystankiem osobowym Dańdówka w km. 3,809 od 1954 roku na ul. Wojska Polskiego znajdowało się skrzyżowanie torów kolejowych z siecią tramwajową. Ponieważ linia kolejowa była również zelektryfikowana było to bodaj jedyne w Polsce skrzyżowanie się sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Niestety w marcu 2000 roku sieć została zdjęta.

Obecnie przejazd na ul. Wojska Polskiego jest nadal czynny, wykorzystuje go CTL Logistic wyjeżdżając przez hutę Cedler na stację Sosnowiec Dańdówka. Po przekroczeniu przejazdu dochodzimy do nieistniejącego już posterunku odgałęźnego Staszic.

Od niego odchodziła bocznica do KWK Niwka Modrzejów, która zlikwidowana została kilkanaście lat temu:

0,000 Staszic podg
1,193 Szyb Staszic bsz
1,180 KWK Niwka-Modrzejów (dawna Modrzejów)

Obecnie zostało jedynie po niej trochę śladów w postaci pozostałości po słupach trakcyjnych oraz nasypów. Niestety wszystko już zarosło i nie udało mi się ustalić dalszego przebiegu linii i swoje zdjęcia musiałem zakończyć na krzakach.

Linia od posterunku Staszic prowadziła dalej w stronę Szybu IV. Pod koniec lat 90-tych bodajże zamontowano rozjazd, który umożliwia wjazd na hutę Cedler a następnie na stację Sosnowiec Dańdówka. Linia do szybu IV była zelektryfikowana, tak jak odcinek z Dańdówki do posterunku Ludwik, po którym nie ma praktycznie żadnych śladów a od nowego rozjadu do huty Cedler prawdopodobnie tory zostały ułożone w jego miejsce.

Od posterunku Staszic linia przebiegała następująco:

4,260 Staszic podg
6,615 Ludwik podg + po (100 m wcześniej)
7,827 Szyb Otwór II
7,909 Ostatek podg
8,777 Szyb Otwór III
10, 986 Szyb Otwór IV

Obecnie zaraz za Cedlerem tor od Jęzora się urywa zaraz za wiaduktem nad południową głowicą stacji Sosnowiec Dańdówka, natomiast tor z Dańdówki jest całkowicie rozebrany a stare torowisko zarośnięte, więc trudno dziś ustalić jego dokładny przebieg.

Linia do szybu IV mijała kopalnię i szła dalej. Niedługo znikną pozostałości po KWK Sosnowiec w związku z planowaną rekultywacją tego terenu. Pod koniec lat 90-tych przez chwile jeździły pociągi z kamieniem , który był wykorzystywany na potrzeby budowlane nieopodal kopalnii.