KWK Niwka - Modrzejów - Staszic

Kopalnia KWK Niwka-Modrzejów została zlikwidowana w 1999 roku. Transport kolejowy zapewniała linia Staszic-KWK Niwka-Modrzejów Boczn. Niestety po dzień dzisiejszy zostały tylko nieliczne ślady, ponieważ po zamknięciu kopalni linia została szybko rozebrana. Wycieczkę odbyłem 27 kwietnia 2008 roku. Pierwszym punktem była ulica Wojska Polskiego gdzie znajdował się przejazd kolejowy obok kopalni KWK Niwka. Po przejeździe nie ma praktycznie śladu ale do dnia dzisiejszego ostała się nastwnia dysponująca NM (Niwka-Modrzejów). Ślady po kopalni to praktycznie jeden rozlatujący się budynek.

Za przejazdem na ulicy Wojska Polskiego linia idzie kawałek prosto by rozdzielić się na tor na Modrzejów oraz tor biegnący na szyb podsadzkowy Staszic a później łączący się z siecią KP Maczki Bór. Najpierw poszedłem wzdłuż pozostałości po torze na Modrzejów. Niestety w paru miejscach ciężko było wywnioskować przebieg linii, ponieważ tory zostały rozebrane a roślinność zajeła się pozostałościami. Po pewnym czasie tor skręca lekko w lewo i przez przejazd kolejowy na ul. Wygody a dosłowniej ślady po przejeździe. Docieramy w końcu na teren kopalni KWK Modrzejów gdzie ostał się nawet szyb.

Potem wróciłem na tor z Niwki. Tym razem wybrałem odgałęzienie które też się rozgałęziało na odcinek prowadzący na szyb podsadzkowy Staszic oraz na łącznice z z linią 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa - Panewnik. Tor biegnie łukiem a następnie przebiegał przez ulicę Mikołajczyka. Przed przejazdem powinno znajdować się odgałęzienie na szyb podsadzkowy Staszic ale obecnie w miejscu odgałęzienia buduje się zakład produkcyjny i jakoś nie mogłem natrafić na jakieś ślady. Natomiast za ulicą Mikołajczyka odnajdujemy widoczne ślady po biegnącym torze. Biegnie on lasem, po jakimś czasie biegnie wzdłuż oczyszczalni ścieków. Potem za oczyszczalnią tor rozgałęział się na łącznicę z linią 171 i na tor prowadzący prosto do kilku bocznic przekraczając mostem stalowym mały kanał wodny. Niestety śladów po łącznicy jak i bocznicach jest mało więc trudno mi było odtworzyć dokładny przebieg.