Mielec-Mielec Południe

Grupę bocznic znajdujących się za stacją w Mielcu w stronę Dębicy oznacza się terminem Mielec Południe. Obecnie znajdujące się tam bocznice są już nieużywane i w kilku miejscach rozkradzione. We wczesnych latach 90-tych można było tam znaleźć odstawione wagony przeznaczone już do pocięcia. Obecnie możliwy jest wjazd jedynie na mały fragment tych bocznic z racji ubytków.

Do Mielca Płd. ze stacji prowadzi tor, który biegnie równolegle do toru linii 25. Następnie oba te tory przechodzą przez ul. Wolności, gdzie znajduje się przejazd strzeżony z budką dróżnika a za nim na torze linii 25 znajduje się semafor wjazdowy 5-cio komorowy na stację w Mielcu od strony Dębicy. Na początku lat 90-tych istniał jeszcze semafor wjazdowy na stację od strony MPD zlokalizowany za przejazdem kolejowym, obecnie nie ma po nim śladu. Niestety większość torów MPD zarosła już trawą a nawet niewielkimi krzakami.

Po kilkunastu metrach po lewej stronie toru prowadzącego do MPD zaczyna się żeberko.

Tor od żeberka prowadzi w stronę nieczynnego już elewatora. Na jego teren prowadził tor po którym zostały tylko drobne ślady. Tor ten idzie równolegle do tego z żeberka.

Tor żeberkowy rozwidla się rozjazdem na dwa tory. W gęstwinie po lewej biegnie tor z elewatora. Tor ze stacji biegnie równolegle do linii 25, następnie mamy rozjazd, który umożliwiał odbicie w lewo do połączenia z torem do elewatora i resztą bocznic. Jak widać krzewy, wysoka trawa i zniszczone napędy zwrotnic to niestety na MPD szara i smutna rzeczywistość.

Kilka zwrotnic i anglik i po kilkunastu metrach mamy 4 tory. Po lewej stronie znajdują się resztki rampy, gdzie wyładowywano kruszywo i inne towary. Jak widać krzewy pojawiają się wszędzie.

Pod koniec MPD na torze linii 25 znajduje się tarcza ostrzegawcza przed semaforem wjazdowym na stację w Mielcu. Dwa tory łączą się zwrotnicą i dalej prowadzą na anglika, z którego jeden tor kończy się kozłem oporowym a drugi łączy się z ostatnim, zasadniczym torem MPD. Można tak powiedzieć, ponieważ rozjazdu nie ma. Dalej są tylko ślady podsypki, a na końcu znajduje się schowany w trawie kozioł oporowy.

Szkoda, że Mielec Południe ginie śmiercią naturalną. Może gdyby był większy ruch towarowy na strefę został by odbudowany, ponieważ na stacji w Mielcu są obecnie problemy z mijaniem składów. Spowodowane jest to tym iż stacja posiada jedynie czynne 3 tory i ograniczonymi możliwościami strefy w przyjmowaniu wagonów. Nieraz zdarza się, że odstawiane są na stacyjną rampę z racji braku miejsca na strefie. Kiedyś były krótkie plany stworzenia na tej podstawie stacji towarowej, ale pomysły te dosyć szybko legły w gruzach.

Wygląda na to, że kawałek mieleckiej historii umrze śmiercią naturalną w zapomnieniu, miejmy nadzieje, że polska kolej tak nie skończy a linia 25 będzie nadal eksploatowana.