EU07-316

Data wykonania:
20 stycznia 2009
Data dodania:
18 listopada 2009
Opis:
EU07-316 wjeżdża na stację w Rzeszowie z pośpiechem Szczecin - Przemyśl.