EU07-176

Data wykonania:
02 maja 2008
Data dodania:
23 listopada 2009
Opis:
EU07-176 z pośpiechem do Olsztyna Głównego wjeżdża na stację Toruń Wschodni.