EU07-176

Data wykonania:
02 maj 2008
Data dodania:
23 listopad 2009
Opis:
EU07-176 z pośpiechem do Olsztyna Głównego wjeżdża na stację Toruń Wschodni.