EU07-117

Data wykonania:
09 stycznia 2008
Data dodania:
24 listopada 2009
Opis:
EU07-117 z pośpiechem do Zielonej Góry przejeżdża przez Trzcianę.