ST44-2042

Data wykonania:
18 lipca 2009
Data dodania:
15 listopada 2009
Opis:
ST44-2042+ST44 z mieszanym składem na odcinku Jaroszowiec-Olkusz.