ST40s-17

Data wykonania:
25 maja 2013
Data dodania:
28 maja 2013
Opis:
ST40s-17+ST44 podążają w stronę Miączyna - Jarosławiec.