EU43-003

Data wykonania:
07 września 2023
Data dodania:
24 kwietnia 2024
Miejsce wykonania:
Zobacz film:
Opis:
EU43-003 z bliźniaczą maszyną firmy Lokomotion luzem w stronę Trydentu.