Zaes

Historia konstrukcji

Czteroosiowy, izolowany cieplnie, wagon cysterna typu Rt500 produkcji rumuńskiej, jest przeznaczony do przewozu ciężkich i bardzo ciężkich produktow naftowych, w szczegolności takich jak: ciężkie oleje opałowe oraz smoły i asfalty.

Wagon posiada wewnątrz zbiornika parową instalację grzewczą. Załadunek zbiornika wagonu odbywa się gorą, poprzez właz górny. Opróżnianie zbiornika odbywa się dołem poprzez zawór denny DN150 i dalej opcjonalnie w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego:
- spust boczny - poprzez trójnik spustowy i jeden z zaworów spustowych bocznych,
- spust centralny - grawitacyjnie, poprzez rurę spustową ku dołowi w osi podłużnej zbiornika.

Zbiornik wykonany jest z blach stalowych gatunku Ol 52.2 K, która odpowiada stali gatunku 18G2ACu. Konstrukcja wagonu jest zgodna z przepisami UIC i RIV, a zbiornik spełnia wymagania regulaminu RID w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Wagon może być eksploatowany w komunikacji międzynarodowej.

 

Dane techniczne

Typ konstrukcyjny: Rt 500
Długość ze zderzakami: 12 590 mm
Rozstaw osi czopów skrętu: 7 120 mm
Masa konstrukcyjna: 28 000 kg
Prędkość maksymalna: 100 km/h
Minimalny promień łuku: 75 m
Typ wózków: odpowiednik polskich 1XT lub wózki rumuńskie 25TNa
Maksymalny nacisk zestawu kołowego: 20 T
Rozstaw osi w wózku: 2000 mm/ 1800 mm (25TNa)
Typ odsprężynowania: piórowe/ śrubowe (25TNa)
Pojemność całk. zbiornika: 50 m3
Długość zbiornika: 10 000 mm
Średnica zbiornika: 2 602 mm
Wysokość całkowita: 4 260 mm