Mielec-Specjalna Strefa Ekonomiczna

Bocznica prowadząca ze stacji w Mielcu na teren dzisiejszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstała w latach 30-tych w związku z budową zakładów lotniczych w Mielcu.

Bocznica kolejowa bierze swój początek na stacji w Mielcu. Wjazd z bocznicy na stację zabezpieczony jest tarczą manewrową Tm2. Wjazd z bocznicy możliwy jest tylko na żeberko lub na dwa tory boczne.

Bocznica biegnie od stacji równolegle do toru linii 25 Tarnobrzeg-Dębica. Następnie mijają one przejazd kolejowy wyposażony w monitoring na ul. K. Jagiellończyka. Za przejazdem znajduje się tarcza manewrowa Tm1 zabezpieczająca wjazd z kierunku strefy oraz semafor wjazdowy na stację w Mielcu dla toru linii 25 od strony Tarnobrzega.

Za przejazdem bocznica odbija w prawo. Następnie krzyżuje się z odcinkiem mieleckiej obwodnicy, gdzie powstał niestrzeżony przejazd kolejowy wyposażony jedynie w znak STOP.

Potem bocznica biegnie cały czas prosto do ponownego przecięcia się z obwodnicą. Po drodze bocznica przechodzi przepustem nad rowem Michalina. Bocznica przechodzi przez obwodnicę również przejazdem niestrzeżonym wyposażonym jedynie w znak STOP. Przed tym przejazdem pociąg zwalnia, ponieważ jest tu słaba widoczność a kierowcy bardzo często nie zatrzymują się przed przejazdem.

Za przejazdem bocznica skręca w prawo. Następnie biegnie prosto mijając okoliczne pola. Po drodze jest tylko niestrzeżony przejazd kolejowy na ul. Boguszewskiej obok którego znajduje się przepust nad rowem Kisiela. Po jakiś 400 m od przejazdu znajduje się nieczynny już wjazdowy semafor dwukomorowy.

Niektóre odcinki bocznicy mają podkłady drewniane. A niektóre mają podkłady betonowe. Prawdopodobnie odcinki z betonowymi podkładami były remontowane, ponieważ w latach 30-tych cała bocznica wyposażona była w podkłady drewniane. Niestety brakuje obecnie dużo słupków kilometrażowych a te co się ostały są nieczytelne za kilkoma wyjątkami.

Tor następnie skręca małym łukiem do miejsca, gdzie znajduje się nieużywane krótkie żeberko. Później mamy niestrzeżony przejazd kolejowy na ul. Cyranowskiej. KIedyś przejazd był strzeżony, wyposażony w rogatki obsługiwane z małej budki dróżnika. Za przejazdem znajduje się rozjazd, który umożliwia wjazd do mieleckiej elektrociepłownii torem biegnącym w prawo. Tor ten odbija łukiem, przechodzi przez dwa przejazdy niestrzeżone i za drogą rozwidla się na dwa tory. Prawy tor jest nieużywany. Tor do EC jest używany wyłącznie w sezonie grzewczym, kiedy EC działa.

Wyjazd z mijanki w stronę stacji zabezpieczony był tarczą manewrową Tm1, która obecnie nie działa. Mijanka kończy się przed ulicą Przemysłową, którą mija przejazdem niestrzeżonym. Przejazd ten posiada zapory opuszczane ręcznie, ale są one obecnie nieużywane. Za przejazdem tor wchodzi na teren elektrociepłownii.

Za rozjazdem umożliwiającym jazdę do EC znajduje się kolejny rozjazd. W lewo umożliwia wjazd na teren SSE. Natomiast na wprost znajduje się dziś nieużywany tor prowadzący niegdyś do hali zakładów lotniczych. Obecnie na nim znajduje się wykolejnica a po chwili kończy się on wśród drzew kozłem oporowym. Niegdyś biegł dalej i przez bramę wjazdową, która istnieje do dzisiaj prowadził do hali.

Za tym rozjazdem tor prowadzi łukiem do kolejnej zwrotnicy. W prawo tor jest nieużywany i idzie przez bramę wjazdową do nieczynnej wagi. W lewo natomiast tor prowadzi na teren SSE. Niegdyś od tego toru odchodził jeszcze kolejny, po którym została tylko brama wjazdowa i tarcza manewrowa Tm2.

Używany tor biegnie przez bramę, na teren SSE. Następnie skręca lekkim łukiem w lewo, przechodząc obok 1-stanowiskowej lokomotywownii z którą łączy się rozjazdem. Następnie tor rozdziela się na dwa, na jednym odstawiane są cysterny a drugim pociąg jedzie dalej do Melnoxu. Po prawej stronie jest nieużywany plac ładunkowy z suwnicą i zarośniętym już torem który kończy się na placu kozłem oporowym. Lewy tor osłonięty jest torem żeberkowym. Trzy tory łączą się w jeden, który skręca łukiem i biegnie w stronę Melnoxu.

Następnie biegnie prosto, po jakiś 100 metrach mamy rozjazd, który umożliwia wjazd od strony Melnoxu na teren lotniska. Na teren lotniska prowadzą dwa tory po rozdzieleniu na rozjeździe. Tory te służą do odstawienia wagonów. Lotnisko nie korzysta z transportu kolejowego. Wracając do toru prowadzącego na teren Melnox-u. Po kolejnych 100 metrach mamy bramę wjazdową. Po prawej mamy halę, w której ładowane są gotowe wyroby na wagony czyli panele, płyty itd. Kolejne tory służą do wyładunku drewna a załadunku odpadów poprodukcyjnych.

Plan bocznicy

Obecnie ruch towarowy prowadzony jest do mieleckiej elektrociepłownii, gdzie w sezonie grzewczym dostarczany jest węgiel. Na terenie mieleckiej strefy wagony nadaje i odbiera jedynie firma Melnox Kronowood. Firma ta odbiera zazwyczaj drewno oraz żywice. Nadaje płyty wiórowe i odpadki poprodukcyjne. Zakłady lotnicze już od jakiś 10 lat niekorzystają z transportu kolejowego.

Transportem do i na terenie strefy i do EC zajmuje się firma Eurokol. Firma ta posiada dwie lokomotywy - SM42-2575 oraz 401Da-012.