ST44-1214

Data wykonania:
19 września 2017
Data dodania:
17 listopada 2017
Opis:
ST44-1214 wjeżdża na stację w Jerzmankach.